Mini Orientasi Pelajar Madrasah Daulah Sesi 2019 di Majid Rahimah, Desa Pandan, Kuala Lumpur.